MO poziva medije da se klone senzacionalizma u komentarima o presudi Vojnog diciplinskog suda

MO poziva medije da se klone senzacionalizma u komentarima o presudi Vojnog diciplinskog suda

27/10/2015 Off By
Vojska Srbije je sve relavantne podatke u vezi sa padom vojnog helikoptera stavila na raspolaganje Vojnom disciplinskom sudu i postupajućem javnom tužiocu

 _helikopter-nova-

Info: Press Ministarstva odbrane


 

UPRAVA za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane još jednom poziva medije da se suzdrže od preranog donošenja sudova i senzacionalizma kada je u pitanju izveštavanje o odlukama Vojnog disciplinskog suda u vezi sa padom helikoptera Mi-17.

Podsećamo da su donete odluke rezultat utvrđivanja disciplinske odgovornosti u skladu sa vojnim propisima i da nisu u vezi sa krivičnom odgovornošću. Prvostepena presuda Vojnog disciplinskog suda nije konačna ni izvršna, i u ovoj fazi postupka ne proizvodi nikakve pravne posledice.
Vojska Srbije je sve relavantne podatke u vezi sa padom vojnog helikoptera stavila na raspolaganje Vojnom disciplinskom sudu i postupajućem javnom tužiocu.
Vojni disciplinski tužilac u Beogradu, okrivljeni i njihovi branioci, nakon prijema presude, mogu podneti žalbu protiv prvostepene presude Vojnog disciplinskog suda u Beogradu. Ukoliko žalbe budu podnete, odluku će doneti Viši vojni disciplinski sud pri Ministarstvu odbrane.
Vojni disciplinski sudovi su u vršenju sudske funkcije nezavisni i samostalni. U skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije, prvostepeni vojni disciplinski sudovi su obrazovani i nalaze se u Vojsci Srbije, sa sedištem u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, a Viši vojni disciplinski sud je u Ministarstvu odbrane u Beogradu.
Radi zaštite ugleda vojničke profesije i Vojske Srbije koja uživa najveće poverenje građana i čija stabilnost ničim ne može da bude dovedena u pitanje, još jednom vas molimo da ispoštujete navedene činjenice i suzdržite se od neosnovanih nagađanja.♦