LSV: Ženama na selu omogućiti isto što i ženama u gradu

LSV: Ženama na selu omogućiti isto što i ženama u gradu

15/10/2015 Off By

Nezaposlenost i zdravstvena zaštita najčešći su problemi žena, a posebno žena na selu


zene_na_selu
Ino: Press LSV

FORUM žena Lige socijaldemokrata Vojvodine podseća da je 15. oktobar Međunarodni dan žena na selu, a da žene u ruralnim sredinama najčešće ne mogu da ostvare svoje pravo na redovnu zdravstvenu zaštitu, nemaju pravo na nasledstvo, poljoprivredna gazdinstva se retko vode na njih, što otežava procedure dizanja kredita i pokretanja sopstvenog biznisa.

Ženama na selu treba omogućiti da se obrazuju i razvijaju svoje potencijale, jednako kao i žene u urbanim sredinama, jer samo tako one mogu sebi omogućiti ekonomsku nezavisnost.
Za razvoj ženskog stvaralaštva i preduzetništva na selu neophodna je imovina koja je u izuzetno malom procentu u vlasništvu žena. Ovo je i razlog što žene retko mogu objediniti radni staž kao nosioci poljoprivrednih gazdinstava, jer je to omogućeno samo za vlasnike zemlje na koje su registrovana gazdinstva.
Forum žena Lige socijaldemokrata Vojvodine apeluje na Vladu Srbije da se ugleda na Pokrajinsku vladu, kada je u pitanju afirmacija ženskog preduzetništva.
Ako bi svi u lancu odlučivanja – od lokalne samouprave, preko pokrajinskih i republičkih organa vlasti – više novca, pažnje i energije uložili u edukaciju i afirmaciju žena kao preduzetnica, sigurne smo da bi malo preduzetništvo bilo više rasprostranjeno, efikasnije i, uverene smo, kreativnije.
Žene na selu ne smemo zaboraviti, kao ni doprinos koje one daju razvoju našeg društva. ♦