Crveni krst šalje pomoć građanima Požarevca

Crveni krst šalje pomoć građanima Požarevca

13/10/2015 Off By

Pomoć Crvenog krsta Srbije sastoji se od 10 rezervoara za vodu od po 1000 litara i 10 rezervoara za vodu od po 1.500 litara


požarevac

Info: Press CKS

CRVENI krst Srbije uputio je danas, pomoć Crvenom krstu Požarevac nakon odluke opštinskog štaba za vanredne situacije se zabrani korišćenje vode iz vodovodne mreže za piće i prirpemanje jela u tom gradu.

Pomoć Crvenog krsta Srbije sastoji se od 10 rezervoara za vodu od po 1000 litara i 10 rezervoara za vodu od po 1.500 litara.
Crveni krst Požarevca opremu će koristiti po uputstvima referentnog Zavoda za javno zdravlje i lokalnog komunalnog preduzeća za snabdevanje građana vodom za piće i u skadu sa procedurama upotrebe Crvenog krsta Srbije i sa poverenim zadacima od gradskog štaba za vanredne situacije u periodu od 13. do 31. oktobra 2015. godine.
Oprema Crvenog krsta Srbije ustupa se na korišćenje stanovništvu Požarevca uz sertifikat o sanitarnoj ispravnosti rezervoara za ljudsku upotrebu. Obaveza je privremenog korisnika da propisno koristi opremu i da je redovno održava u skadu sa postojećim propisima i zakonima.♦