Saopštenje Zorana Radojevića, v.d. direktora Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu

Saopštenje Zorana Radojevića, v.d. direktora Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu

12/10/2015 Off By
Pre nego što sam postavljen na mesto vršioca dužnosti direktora Muzeja predstavnici Komande vazduhoplovstva su punih 10 godina vodili glavnu reč u Upravnom odboru Muzeja. Na mesta direktora i njihovih zamenika u Muzej vazduhoplovstva su dovodili penzionisane oficire, koji su pored velikih penzija primali i direktorske plate. Tokom ovog perioda Muzej je bio su stalnoj stagnaciji, jer su ga vodila lica koja nemaju nikakve veze sa poslovima u kulturi

zoran radivojević

Zoran Radojević


NAKON niza netačnih, proizvoljnih, ružnih i napadačkih tekstova u pisanim i elektronskim medijima, primoran sam da se obratim javnosti sa činjeničnim informacijama, koje će možda objasniti šta se stvarno dogodilo 22. septembra pod krovom Muzeja vazduhoplovstva – Beograd.

Do februara 2013. godine radio sam kao kustos za vazduhoplovnu tehniku, kada sam voljom i jednoglasnom odlukom svih osnivača u Upravnom odboru postavljen na dužnost v.d. Direktora. Nakon teških skandala koji su prethodnih godina potresali ovu ustanovu, ove nezahvalne dužnosti sam se prihvatio na molbu predsednika UO, generala Miodraga Gordića. Suprotno obećanjima da će mi svi osnivači pomoći u prevladavanju teških problema, od samog početka sam trpeo pritisak predstavnika Ministarstva odbrane, koji nisu prihvatali jedinstvenu upravu nad ovom ustanovom kulture.
Pre nego što sam postavljen na mesto vršioca dužnosti direktora Muzeja predstavnici Komande vazduhoplovstva su punih 10 godina vodili glavnu reč u Upravnom odboru Muzeja. Na mesta direktora i njihovih zamenika u Muzej vazduhoplovstva su dovodili penzionisane oficire, koji su pored velikih penzija primali i direktorske plate. Tokom ovog perioda Muzej je bio su stalnoj stagnaciji, jer su ga vodila lica koja nemaju nikakve veze sa poslovima u kulturi. Upravo ta lica, uz pomoć oficira iz Muzeja jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva, u velikoj meri su radila nezakonite poslove o kojima se govori u pomenutim tekstovima. Umesto raspisivanja javnog konkursa za mesto direktora, ista interesna grupa je i sada predložila na to mesto penzionisanog pukovnika Kneževića.
U direktan sukob sa predstavnicima Vojske sam došao kada sam pokušao da sprečim nezakonito odnošenje muzejskih zbirki iz objekta Muzeja vazduhoplovstva, koje je naredio komandant ViPVO, general-major Ranko Živak. Pokušao sam o ovom problemu da obavestim Upravni odbor, ali general Gordić nije dozvoljavao otvaranje ovih tema pred ostalim osnivačima Muzeja. Pri kraju svog mandata general Gordić je zajedno sa predstavnicima MO u UO Muzeja opstruirao rad ovog tela, odbijanjem da sazove redovne i vanredne sednice, izbegavanjem da potpiše zapisnike sa ranijih sastanaka i konačno rušenjem kvoruma na zakazanim sednicama. Obraćao sam se za pomoć svim Ministrima odbrane Republike Srbije, od Aleksandra Vučića, preko Nebojše Rodića, do Bratislava Gašića, ali sem poštanskih povratnica nikada nisam dobio ni jedan odgovor. Zbog nemoći da kroz institucije sistema rešim nastali problem bio sam primoran da podignem Tužbu protiv Ministarstva odbrane zbog odnošenja muzejskog materijala. Glavna rasprava zakazana je za 15. oktobar u Prvom osnovnom Sudu u Beogradu.
Moje odbijanje da izvršim primopredaju dužnosti direktora Muzeja vazduhoplovstva nije bilo zbog grčevitog držanja za fotelju kako su to u nekim naručenim tekstovima prikazali pojedini mediji. Moj otpor je bio principijelne prirode. Ja sam od predstavnika MO rešenje Vlade primio još i maju mesecu, ali sa im tada, i kasnije, jasno stavio do znanja da su te odluke protivzakonite, jer narušavaju pravni kontinuitet ove ustanove.
Naime, Vlada je još prošle godine izdala nalog Ministarstvima Odbrane i Privrede da organizuju ugovorni prenos osnivačkih prava sa originalnih osnivača na Državu u skladu sa važećim zakonima. Umesto da obave povereni zadatak, predstavnici MO su Premijeru Vučiću u aprili ove godine podmetnuli na potpis rešenja o imenovanju Nadzornog i Upravnog odbora, kao i o imenovanju novog v.d. direktora, koja su u sukobu sa Zakonom o kulturi. Pošto su odluke Vlade RS izvršne u prvom stepenu i na njih nije moguće uložiti žalbu bio sam nateran da u zakonskom roku pokrenem Tužbu protiv Države.
Ministarstvo odbrane do danas nije potpisalo ni jedan ugovor o prenosu osnivačkih prava, ali se ipak odlučilo na nasilno preuzimanje kontrole nad Muzejom. Razvaljivanje (nogom) vrata kancelarije direktora, po nalogu v.d. pomoćnika ministra Milana Jankovića, samo je kruna nasilja koje ova ustanova već godinama trpi od predstavnika Ministarstva odbrane.
Klevetnički nastup Ministra Gašića i člana UO (starog i novog) potpukovnika Ivana Ukića tumačim kao plod zle savesti i osvetu zbog odbijanja da jedan muzejski MiG -21 ustupim za spomenik u Kruševcu. Ministar je nakon toga zloupotrebio svoj visoki položaj tako što prošle godine o trošku države uzeo i pripremio jedan od ispravnih Migova iz ViPVO. Ustupanje aviona bez nadoknade zamaskirao je ugovorom koji je gradska vlast Kruševca sklopila sa nepostojećom ustanovom kulture pod imenom Muzej jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva, a čiji je načelnik tada bio potpukovnik Ivan Ukić. Optužbe ove dvojice ljudi doživljavam kao vrhunac hipokrizije koja vlada u pojedinim strukturama MO, a čija je snaga jedino u tome što se ničega ne stide.
Meni je savest čista. Najavljene istrage o nezakonitom radu pozdravljam. Isto važi i za optužbe o prodaji aviona i muzejskih eksponata, ali ne verujem da će se istrage obistiniti jer: Vrana, vrani oči nevadi. Najbolji primer je skandal vezan za pokušaj prodaje dragocenih delova lovačkog aviona P-38 Lajtning inostranom kupcu. Podnete krivične prijave se još od 2012. godine razvlače po sudovima. Verovatno se čeka njihovo zastarevanje.
Na potezu je novopostavljeni direktor Miroslav Knežević. Da li će povući Tužbu za odnošenje muzejskog materijala u vojne kasarne, ili će istrajati na zaštititi interese Muzej vazduhoplovstva – Beograd? Videćemo. Ja sigurno neću odustati.
Zoran Radojević, v.d. Direktor MVB.♦