Američki general Džems Džons zahteva da Makedoniju i Crnu Goru hitno prime u NATO

Američki general Džems Džons zahteva da Makedoniju i Crnu Goru hitno prime u NATO

10/10/2015 Off By

Vašington bi trebao da uloži napore da pronađe rešenje za tragični politički konflikt unutar alijanse što je sprečilo Makedoniju da zauzme svoje zakonito mesto kao NATO članica – rekao je general Džons u uvodnom govoru na sednici Komiteta za oružane snage Senata


Đems Đons
Info: MIA

AMERIČKI general Džems Džons, bivši savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika Obame, obratio se na sednici Komiteta za oružane snage Senata i pozvao da se Makedonija i Crna Gora hitno prime u NATO na narednom varšavskom Samitu. To bi bio jedan od koraka koji zapad može da poduzme da spreči rastući geostrateški uticaj Rusije, objavila je Makedonska informativna agencija (MIA).

– Treba se reafirmisati politika otvorenih vrata NATO-a: NATO mora da spreči Rusiju da zatvori ta dugogodišnja ‘otvorena vrata’ politike članstva. Na idućem samitu NATO-a u Varšavi, NATO bi trebao da primi Crnu Goru ako je ispunila sve političke i vojne obaveze. Tim potezom NATO bi se usprotivio rastućem uticaju Rusije na Balkanu i poslao snažan signal da je vizija ujedinjene Evrope, celovite i slobodne, još uvek moguća. Vašington bi trebao da uloži slične napore da pronađe rešenje za tragični politički konflikt unutar alijanse što je sprečilo Makedoniju da zauzme svoje zakonito mesto kao NATO članica – rekao je general Džons u uvodnom govoru.
Makedonija se prijavila za članstvo u NATO – u i procenjeno je da je ispunila sve kriterijume za članstvo na samitu u Bukureštu 2008. godine, ali nije zauzela svoje mesto kao članica zbog veta Grčke.
U svom obraćanju američki general je rekao da predsednik Rusije Vladimir Putin želi da poništi prijateljske odnose uspostavljene između Rusije i Zapada za vreme predsednika Dmitrija Medvedeva, i da ponovno uvede Rusiju kao uticajnu zemlju.
General Džons je upozorio da u tom procesu NATO i Evropska unija treba da budu pripremljeni da spreče pokušaje Rusije da podeli EU.♦