За пројекте локалних самоуправа и успостављање ЈУМ више од пола милијаре динара

За пројекте локалних самоуправа и успостављање ЈУМ више од пола милијаре динара

12/02/2024 Off By BERB

Министарство државне управе и локалне самоуправе ће и ове године са више од пола милијарде динара буџетских средстава финансирати пројекте јединица локалне самоуправе и успостављање јединствених управних места у градовима и општинама широм Србије.

 

Министарство је објавило три јавна позива за све јединице локалне самоуправе и то Јавни позив за расподелу средстава у укупном износу од 409.640.000 динара, Јавни позив за доделу годишњих награда за најбоље општинске, односно градске управе у 2023. години, у укупном расположивом износу од 8.360.000 динара и Јавни позив за доделу бесповратних средстава у циљу подршке јединицама локалне самоуправе и градским општинама за успостављање и унапређење јединственог управног места, у износу од 90.000.000 динара.

Градови и општине могу да конкуришу за расподелу буџетских средстава за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за јединице локалне самоуправе, локални економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици локалне самоуправе. Такође, Министарство ће финансијски подржати увођење еУправе и савремених информационих технологија у рад органа јединица локалне самоуправе, а у циљу модернизације рада и квалитетнијег пружања услуга грађанима и привредним субјектима. Градови и општине могу да аплицирају и за финансијску помоћ у организацији културних, спортских, туристичких и других манифестација које су од посебног значаја за грађане, као и ради омогућавања адекватног прилаза установама јавних служби особама са инвалидитетом, а средства ће бити додељена и за реализацију пројеката који доприносе превентивном деловању на смањењу ризика од климатских промена, као и елементарних и других непогода, у циљу заштите имовинских интереса јединица локалне самоуправе и грађана.

Када је реч о годишњим наградама за најбоље општинске, односно градске управе у 2023. години, Министарство ће и ове године, у оквиру укупних расположивих средстава, доделити награде у једнаким новчаним износима за четири области – ефикасност и делотворност, транспарентност и учешће јавности у раду јединице локалне самоуправе, одговорност и владавина права и равноправност и анти-дискриминација.

Средства Министарства опредељена за подршку локалним самоуправама и градским општинама за успостављање и унапређење јединственог управног места намењена су за потребе унапређења и опремања простора Јединственог управног места, подизања нивоа техничко-информатичке опремљености, унапређења софтверско-хардверске инфраструктуре за успостављање Јединственог управног места, као и за потребе пружања подршке унапређења кадровског потенцијала кроз неопходне додатне обуке службеника за рад на Јединственом управном месту.

Рок за подношење пријава за расподелу средстава и за доделу годишње награде за најбољу општинску, односно градску управу је до 22. фебруара у поноћ, а рок за подношење захтева за доделу средстава за успостављање Јединственог управног местса је до 26. фебруара у поноћ.

Детаљи о начину пријављивања и неопходној документацији могу се пронаћи и преузети са сајта Министарства државне управе и локалне самоуправе, на адреси www.mduls.gov.rs.