Агенција Fitch потврдила кредитни рејтинг Србије на корак до инвестиционог

Агенција Fitch потврдила кредитни рејтинг Србије на корак до инвестиционог

10/02/2024 Off By BERB

Фото: nbs.rs

 

Рејтинг агенција Fitch потврдила је кредитни рејтинг Србије на нивоу ББ+, што је на корак до инвестиционог рејтинга, уз стабилне изгледе за његово даље повећање.

 

Као кључне факторе за такву одлуку Fitch истиче:

• кредибилан оквир укупне економске политике;
• виши ниво економске развијености мерене бруто домаћим производом по глави становника, уз боље управљање и виши ниво људског развоја у односу на земље са сличним кредитним рејтингом;
• уређене јавне финансије и опадајућу путању јавног дуга.

Као разлоге за своју одлуку агенција Fitch наглашава и:
• отпорност привредног раста, који је у 2023. износио 2,5% и био вођен нето извозом и инвестицијама;
• значајно поправљену спољну позицију земље, уз знатно нижи дефицит текућег рачуна платног биланса, његову пуну покривеност нето приливима страних директних инвестиција и раст девизних резерви на рекордни ниво;
• стабилност банкарског сектора и очувано финансијско здравље;
• напредак на пољу динаризације, пре свега захваљујући расту динарске штедње.

Агенција истиче да ће инвестиције бити на високом нивоу и због међународне изложбе Експо 2027 и да би требало да достигну око 26,5% бруто домаћег производа у овој и наредној години. Стопу раста бруто домаћег производа за текућу годину пројектује на нивоу од 3,3%, а за 2025. годину на нивоу од 4,2%.
„Кумулативни реални раст српске економије, од око 12% у последње четири године, упркос смањеној екстерној тражњи, успостављена опадајућа путања инфлације и њен очекиван повратак у границе циља средином ове године, високи приливи по основу страних директних инвестиција пре свега у разменљиве секторе, који су допринели константном расту нашег извоза, потврђују да су Влада и Народна банка Србије претходних година водиле одговорну економску политику. Та политика за резултат има ценовну, финансијску и укупну макроекономску стабилност, у чијој основи је и очувана релативна стабилност девизног курса. Све је то основ за одржив раст и развој наше економије и њен даљи напредак”, наглашава гувернер Јоргованка Табаковић.

Као доказ очуване отпорности домаће економије на негативне ефекте енергетске кризе и заоштрених геополитичких тензија ова агенција истиче раст извоза робе и услуга, пре свега прерађивачке индустрије, и његову географску распрострањеност.

Томе су, према оцени агенције Fitch , допринели повећани производни капацитети као резултат прилива страних директних инвестиција, који ће остати снажни и у наредним годинама. Агенција очекује да ће стране директне инвестиције наставити да покривају дефицит текућег рачуна платног биланса, и поред очекиваног убрзања инвестиција и с тим повезаног раста увоза. Све то треба да допринесе наставку раста девизних резерви земље, као значајном стубу одбране од екстерних ризика.

Када је реч о јавним финансијама, које ће и у наредном периоду утицати на изгледе кредитног рејтинга Србије, агенција Fitch истиче да је буџетски дефицит износио 2,2% бруто домаћег производа и да су резултати у 2023. години бољи од плана пре свега захваљујући мањим трансферима јавним предузећима из енергетског сектора. За наредне године очекује се даљи пад дефицита буџета, чему треба да допринесе јачање економије и раст пореских прихода, што ће резултирати и наставком опадајуће путање јавног дуга, на испод 50% на крају 2025. године.

„С обзиром на све резултате економске политике које смо остварили и у овим турбулентним временима каквa се не памте, а које је истакла и рејтинг агенција Fitch у свом саопштењу, Србија би вероватно већ имала инвестициони рејтинг да није било шокова из међународног окружења. Својим реакцијама и мерама ублажили смо све негативне последице глобалне неизвесности и очувањем макроекономске стабилности постигли да нас тржишни учесници по стопама приноса већ пореде са земљама са инвестиционим рејтингом, што се надам да ће у наредном периоду препознати и рејтинг агенције”, закључује гувернер Јоргованка Табаковић.