Vlada utvrdila Predlog zakona kojim se garantuje sloboda stranih i domaćih ulagača

Vlada utvrdila Predlog zakona kojim se garantuje sloboda stranih i domaćih ulagača

02/10/2015 Off By

Nova zakonska rešenja, pripremljena u saradnji sa predstavnicima Svetske banke, predložena su radi uspostavljanja institucionalnog okvira za podršku i kontrolu investicija i formalno-pravnog izjednačavanja domaćih i stranih investitora


vlada210
Info: press Vlade

 

VLADA Republike Srbije je na današnjoj sednici utvrdila Predlog zakona o ulaganjima, kojim se garantuje sloboda stranih i domaćih ulagača i jamče prava pod jednakim uslovima u skladu sa dobrim standardima međunarodnog investicionog prava i domaćeg zakonodavstva.

Nova zakonska rešenja, pripremljena u saradnji sa predstavnicima Svetske banke, predložena su radi uspostavljanja institucionalnog okvira za podršku i kontrolu investicija i formalno-pravnog izjednačavanja domaćih i stranih investitora. Cilj novog zakona je da se unapredi sistem za podršku investicijama, osigura efikasna realizacija ulaganja i obezbede bolji rezultati i sveobuhvatniji efekti.
Na sednici je usvojen i Predlog zaključka o organizovanju posete grupe mladih iz Republike Srbije Republici Albaniji u okviru razvoja bilateralnih odnosa dveju zemalja.♦