U poseti srpskim mirovnjacima u misiji UNIFIL na jugu Libana

U poseti srpskim mirovnjacima u misiji UNIFIL na jugu Libana

26/09/2015 Off By

Prema rečima komandanta Nacionalnog kontingenta Vojske Srbije u multinacionalnoj operaciji u Libanu majora Vladana Parezanovića, reč je o najbrojnijem kontingentu Vojske Srbije kada je reč o multinacionalnim operacijama


DSC_0402
Info: Press VS

PRIPADNICI Vojske Srbije angažovani su u mirovnim operacijama UN i EU širom sveta, a ekipa Medija centra „Odbrana“ i VFC „Zastava film“ posetila je 177 srpskih mirovnjaka koji su angažovani u misiji UNIFIL na jugu Libana. Njihov najvažniji zadatak je uspostavljanje mira i bezbednosti duž linije razgraničenja, takozvane „plave linije“.

Prema rečima komandanta Nacionalnog kontingenta Vojske Srbije u multinacionalnoj operaciji u Libanu majora Vladana Parezanovića, reč je o najbrojnijem kontingentu Vojske Srbije kada je reč o multinacionalnim operacijama.

– Razmešteni smo na ukupno četiri lokacije, po dve u sektoru „Istok“ i sektoru „Zapad“. U sektoru „Istok“ nalazimo se u bazi UN 72 gde imamo štabne oficire u Komandi multinacionalne baze, štabne oficire i podoficire u sastavu španskog bataljona, elemenat nacionalne podrške, pešadijski vod i vod za podršku. Takođe, raspoređeni smo i u bazi UN 9 -66 gde imamo pešadijsku četu. U sektoru „Zapad“, u mestu Nakura, imamo štabne oficire u Komandi misije i u bazi UN 1-26 u kojoj imamo vod za zaštitu snaga, rekao je major Parezanović i istakao da je dosadašnja saradnja sa ostalim kontingentima na veoma visokom nivou.

Plave šlemove u okviru misije UNIFIL nosi oko 15 hiljada mirovnjaka iz 38 nacija, a reč je o jednoj od najstarijih i najbrojnijij misija UN. Multinacionalna operacija UN u Republici Liban (UNIFIL) uspostavljena je Rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 425 i 426 od 19. marta 1978. godine. Pripadnici Vojske Srbije otpočeli su učešće u UNIFIL-u 21. decembra 2010. godine, u okviru španskog kontingenta, sa četiri štabna oficira u komandi sektora „Istok“ i jednim štabnim oficirom u komandi španskog bataljona.
Od 25. novembra 2012. godine, osim angažovanih štabnih oficira, dodatno je angažovan jedan štabni oficir, 36 pripadnika pešadijskog voda i pet članova elementa nacionalne podrške (ENP). Od 24. marta 2013. godine učešće je prošireno s dva štabna oficira u komandi UNIFIL. Od 5. novembra 2013. godine angažovana je pešadijska četa umesto pešadijskog voda, a od 11. decembra 2014. godine angažovan je vod za zaštitu snaga u sektoru „Zapad“. <