Образована Радна група за решавање проблема у вези са УП „Цвијета Зузорић”

Образована Радна група за решавање проблема у вези са УП „Цвијета Зузорић”

23/11/2023 Off By BERB

Министарство културе данас је донело Решење о образовању и именовању Радне групе за решавање проблема у вези са коришћењем Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“, са задатком да размотри, испита, образложи и предложи надлежним органима решење за реконструкцију објекта и адекватан смештај Удружења ликовних уметника Србије током реконструкције, као и да предложи уговор којим ће се регулисати корисник, услови и временски период коришћења предметног простора.

 

У циљу свеобухватног и дуготрајног решавања проблема у вези са коришћењем Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“, образована Радна група састављена је од представника Министарства културе, Републичке дирекције за имовину, Републичког завода за заштиту споменика културе, Завода за заштиту споменика културе града Београда и два представника Удружења ликовних уметника Србије.

За председника Радне групе именован је Зоран Вапа, посебни саветник потпредседнице Владе и министарке културе, а чланови су: Вукица Килибарда, секретар Mинистарства, Војислав Клачар, председник Управног Одбора Удружења ликовних уметника Србије, Вахида Рамујкић, чланица Управног одбора Удружења ликовних уметника Србије, Оливера Вучковић, директор Завода за заштиту споменика културе града Београда, Бранислав Орлић, секретар Републичког завода за заштиту споменика културе, Јелисавета Петошевић, самостални саветник из Републичке дирекције за имовину.