Унапређење материјалног и радно-правног положаја запослених у здравству

Унапређење материјалног и радно-правног положаја запослених у здравству

22/11/2023 Off By BERB

Фото: Влада Србије

 

Влада Републике Србије и представници Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Гранског синдиката здравства и социјалне заштите ”Независност” постигли су споразум o унапређењу система материјалног и радно-правног положаја запослених у здравственом сектору.

 

Главне тачке споразума обухватају утврђивање плата запослених у здравству кроз социјални дијалог са репрезентативним синдикатима, одређивање других примања запослених у складу са одредбама Посебног колективног уговора за здравствену делатност и разматрање других питања која утичу на материјални и радно-правни положај запослених у здравству.

Такође, договорено је формирање Радне групе која ће се бавити анализом постојећег нормативног оквира, предлагањем мера за унапређење система, као и дефинисањем рокова за спровођење предложених промена.

Овим споразумом Влада Републике Србије и синдикати показују посвећеност унапређењу система здравства и стварању бољих услова рада за запослене у овој важној области. Предложене промене допринеће подизању квалитета здравствених услуга и побољшању радних услова свих здравствених радника.

Влада Републике Србије захвална је на сарадњи и спремности синдиката на дијалог, а све у циљу побољшања и јачања сектора здравства и услова рада свих запослених.