Посвећеност остваривању и унапређењу права деце

Посвећеност остваривању и унапређењу права деце

20/11/2023 Off By BERB

Министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог Томислав Жигманов поручио је данас, поводом 20. новембра, Светског дана детета, да су деца будућност сваког друштва и гаранција да ће хуманистичке вредности и циљеви, као и на демократији утемељене политике које данас утврђујемо, бити и испуњене у временима која долазе.

Због њих, као и због нас, поручио је министар, морамо као друштво чинити све да створимо услове да буду безбедни, заштићени, а да се њихове личности и потенцијали слободно у потпуности развијају, те да одрастају у породичној средини, испуњеној сигурношћу, љубављу и разумевањем.

Светски дан детета, 20. новембар, обележава се сваке године у знак сећања на усвајање Конвенције Уједињених нација о правима детета. O значају овог документа говори и чињеница да је то у историји најпотврђенији међународни споразум о људским правима који је помогао у трансформацији живота деце широм света.

Република Србија већ 33 година примењује УН Конвенцију о правима детета, најзначајнијег међународног документа у области права детета. Конвенција нас обавезује на поштовање преузетих обавеза и континуиран рад на заштити и унапређењу права најмлађе популације. Обавезује све нас, државне институције и органе, организације цивилног друштва, независна тела, локалне самоуправе, али и породице и сваког појединца.

Наша држава, подсећа министар, редовно извештава о примени Конвенције о правима детета. У читавом процесу извештавања о примени Конвенције деца су имала активну улогу. Њихови ставови и мишљења о степену остваривања њихових права у свакодневном животу, део су ових извештаја. Настојаћемо да основни принципи Конвенције о правима детета и препоруке УН-а буду уграђене у све политике на националном и локалном нивоу у циљу пуног остваривања права деце, рекао је он.

Законска забрана телесног кажњавања деце, јачање механизама који обезбеђују заштиту деце од насиља у свим окружењима, јачање инклузивности у образовању и побољшање целокупног нормативног оквира који се тиче права детета… неке су од препорука које је Србија прихватила у недавно завршеном процесу Универзалног периодичног прегледа, кључног међународног механизама за надзор над стањем људских права у државама чланицама Уједињених нација.

У том контексту треба истаћи важност препорука које се односе на инкузивност и забрану дискриминације у свим областима, са циљем да деца имају приступ правима и услугама. Такође, прихватањем препоруке за ратификацију Опционог протокола о комуникацијским процедурама, Република Србија потврдила је своју посвећеност у настојању да основни принципи Конвенције о правима детета и препоруке УН-а буду уграђени у све политике на националном и локалном нивоу у циљу пуног остваривања права деце.

Обележавање Светског права детета пружа прилику за рефлексију о томе како друштво може боље да заштити и подржи децу у њиховом расту и развоју. Како је Србија прва земља која је принцип ,,Да нико не буде изостављен“ из Агенде 2030 Уједињених нација увела у свој нормативни оквир, разумљиво је зашто се у политикама које се креирају инсистира да деца не буду изостављена. То се посебно огледа у унапређивању области здравствене и социјалне заштите, образовања, заштите од насиља и локални развој специјализованих услуга. У оквиру програма „75 дана за 75 година Универзалне декларације о људским правима“, Министарство је организовало низ догађаја укључујући оне који су посвећени унапређивању и остваривању права детета. Недавно је, такође, потписан и меморандум о сарадњи између УНИЦЕФ-а и шест министарстава којим је ближе дефинисана сарадња у циљу унапређења система подршке менталном здрављу.