Zakon o kretanju sa psima vodičima juče stupio na snagu

Zakon o kretanju sa psima vodičima juče stupio na snagu

21/09/2015 Off By

Trećeg oktobra stiže prvi pas vodič u republiku srbiju – astor, sa instruktorima iz partnerske organizacije SLO-CANIS i slepom osobom Vesnom Nestorović Cokom


slepi
Info: Press Saveza slepih


 

 

SAVEZ udruženja slepih i slabovidih Srbije „Beli štap”, Centar za samostalno kretanje i obuku pasa vodiča Srbije i Prijatelji pasa vodiča Srbije imaju puno razloga za radost.Usvajanjem Zakona o samostalnom kretanju sa psima vodičima 20. marta 2015. godine smo zaokružili samo prvi deo strateškog planiranja koji se odnosi na kupovinu prvog psa vodiča i školovanje instruktora pasa za osobe sa invaliditetom u republici srbiji.

Dug i naporan put je iza nas. Osnovani smo 2003. godine i realizacijom velikog broja projektnih i programskih aktivnosti smo težili ostvarivanju jednog jedinog cilja a to je otvaranje Centra za  samostalno kretanje sa psima vodičima.
Osnovni nedostatak koji smo imali od početka je nepostojanje kadra u republici srbiji koji će raditi sa slepim i slabovidim osobama, samostalno kretanje tehnikama belog štapa kao osnovni uslov za kretanje sa psima vodičima.
Prvu licencu u Republici Srbiji OIM Instruktora i licencu za rad ASŽ programa  – Aktivnosti Svakodnevnog Života (obuka kretanja tehnikama belog štapa , rad na personalnim računarima i rad u kuhinji) smo doneli 2011. godine. Instruktore pasa vodiča za osobe sa invaliditetom (od 8. avgusta 2015. godine je nastavljena kampanja, Humanitarni broj 4183)
Zakon o kretanju sa psima vodičima stupio na snagu 20. septembra 2015. godine što je ujedno i dobar povod za odlazak prve slepe osobe u Maribor, Sloveniju u partnersku organizaciju SLO-CANIS.
Prva slepa osoba iz Udruženja slepih i slabovidih Srbije “Beli štap ” će provesti 15 dana u centru SLO-CANIS. Plan i program koji je uskladjen sa standardima evropske organizacije pasa vodiča (European Guide Dog Federation- EGDF).
Prenos psa na slepu osobu je program u kojem se podrazumeva da slepa osoba sama obavlje sve osnovne potrebe počevši od jutarnje higijene psa, šetnje, hranjena do treninga na terenu gde će po prvi put Vesna Nestorović prolaziti zvaničnu obuku u kretanju sa psom.
Trećeg oktobra stiže prvi pas vodič u republiku srbiju – astor, sa instruktorima iz partnerske organizacije SLO-CANIS i slepom osobom Vesnom Nestorović Cokom.
U veoma teškom trenutku za Republiku Srbiju , zbog zatvorenih granica i odražavanja Parade Ponosa  Vesna Nestorović je dobila veliku podršku od građana a i porukom sa Autobuske stanice da je ovo samo prvi deo Kampanje i da Srbija mora da se izbori da školuje svoje instruktore i da ni jedna slepa osoba ne treba da ide u drugu zemlju već da se ponosi svojim leglom i svojim dobro obučenim psima, a da  slepe osobe ostvare pravo na samostalan život, pravo na izbor i  da uživaju kao i svi ostali gradjani kojima je  takvo pravo dato Ustavom Republike Srbije.