Kамернa изложбa поводом 100 година од рођења Николе Хајдина у САНУ од 11. октобра до 3. новембра

Kамернa изложбa поводом 100 година од рођења Николе Хајдина у САНУ од 11. октобра до 3. новембра

10/10/2023 Off By BERB

Никола Хајдин (1923-2019) био је инжењер грађевинарства и универзитетски професор. Дипломирао је 1951, а докторирао 1956. године на Грађевинском факултету у Београду на којем је и предавао као редовни професор.

Стваралачки опус професора Хајдина обухвата шест области у којима је дао свој значајан допринос науци и њеним применама, а то су: метод интегралних једначина, спрегнуте конструкције, танкозидни штапови, мостови са косим затегама, удар саобраћајних средстава и стабилност и носивост челичних носача.

За свој рад и допринос добио је многобројне награде и признања: Октобарску награду Београда (1959); Октобарску награду Новог Сада (1981); Награду АВНОЈ-а (1987); Прву награду за пројекат моста преко реке Висле у Плоцку (Пољска, 1996); Орден рада са златним венцем (1979); Орден заслуга за народ са златним венцем (1987); Почасни доктор Националног техничког универзитета у Атини (2000); Плакету Светог Ђорђа града Крагујевца (2011).

За дописног члана САНУ изабран је 1970, а за редовног 1976. године. Потпредседник САНУ био је од 1994. до 2003. године, а председник САНУ од 2003. до 2015. године.

Академик Никола Хајдин обављао је читав низ научних и стручних функција у различитим домаћим и страним друштвима. Учествовао је у раду више различитих научних комитета, интернационалних симпозијума и конференција.

Из збирки Библиотеке САНУ изложени су радови и чланци академика Хајдина објављени у зборницима, часописима и Академијиним издањима, затим монографије и радови о њему. Међу изложеним књигама и радовима налазe се два тома врло значајне монографије Dünnwandige Stäbe (1972. и 1975) коју је академик Хајдин написао са својим колегом Куртом Колбрунером. Ове књиге су по свом садржају јединствено дело и на оригиналан начин, са читавим низом прилога, излажу област танкозидних конструкција којом се аутор бавио више од 20 година. Ту су и Сабрана дела: чланци и студије у десет књига. Из збирке фототеке Библиотеке изложене су и две фотографије.

Аутор изложбе је Сања Петровић.

Камерна изложба траје од 11. октобра до 3. новембра 2023. године у пријемном холу Библиотеке САНУ.