Paraćinska staklara uplatila utuženi iznos od 260 miliona dinara

Paraćinska staklara uplatila utuženi iznos od 260 miliona dinara

16/09/2015 Off By

Ostali deo duga paraćinska kompanija regulisaće reprogramom, kako je dogovoreno nedavno potpisanim memorandumom u Vladi Srbije, iz tekućeg poslovanja. Poslovodstvo “Staklare” obavezalo se da će, u dinamici dogovorenoj sa “EPS nabdevanjem”, otplatiti i deo duga za struju


 

Staklara

Info: Press Vlade


 

NA DANAŠNJEM sastanku ministara privrede i rudarstva i energetike – Željka Sertića i Aleksandra Antića sa predstavnicima poslovodstva i sindikata paraćinske “Staklare”, konstatovano je da je ta kompanija uplatila utuženi iznos “Srbijagasu” od oko 260 miliona dinara, čime su se ispunili uslovi da “Staklara” nastavi sa poslovnim aktivnostima.

Ostali deo duga paraćinska kompanija regulisaće reprogramom, kako je dogovoreno nedavno potpisanim memorandumom u Vladi Srbije, iz tekućeg poslovanja.
Poslovodstvo “Staklare” obavezalo se da će, u dinamici dogovorenoj sa “EPS nabdevanjem”, otplatiti i deo duga za struju.
Sastanku su prisustvovali i predstavnici Agencije za privatizaciju, kako bi se rešile pravne prepreke za prenos sopstvenih akcija “Staklare” na preduzeće.♦


EKONOMIJA

Vlada odlučila: minimalac ostaje 121 dinarminimalna-cena-rada-

 Vlada je ovu odluku donela u skladu sa članom 112 Zakona o radu koji propisuje da, ukoliko Socijalno-ekonomski

 

 

 

 

 

NBS: Devizne rezerve na kraju avgusta 10.610,3 miliona evradevizne rezerve

Neto devizne rezerve na kraju avgusta iznosile su 8.501,0 milion evra. Te rezerve predstavljaju ukupne rezerve umanjene za

 

 

 

NBS: referentna kamatna stopa smanjena za 0,5 procentnih poenakamata-619x330

Iako se sa avgustovskim povećanjem cene električne energije međugodišnji rast regulisanih cena vratio u pozitivnu zonu, doprinos regulisanih

 

 

 

Socijalno ekonomski savet bez dogovora  o ceni minimalca4-odnos

Predsednik sindikata Nezavisnost, Branislav Čanak primećuje da je tragično što je mnogima minimalna cena rada upravoi maksimalna.