Србија приступила Програму јединственог тржишта ЕУ

Србија приступила Програму јединственог тржишта ЕУ

21/09/2023 Off By BERB

Фото: Танјуг/Сава Радовановић

 

Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Србије у програму јединственог тржишта Европске уније, потписан је данас у Министарству финансија.

Споразум су потписали потпредседник Владе и министар финансија Синиша Мали и генерална директорка за унутрашње тржиште, индустрију, предузетништво и МСП Европске комисије Керстин Јорна.

Церемонија потписивања одржана је преко онлајн платформе, у складу са протоколом о онлајн церемонијама на високом нивоу.

Министар финансија Синиша Мали истакао је да је Република Србија потписивањем данашњег Споразума приступила још једном важном програму Европске уније и нагласио да наша земља још једном показује посвећеност да као земља кандидат и будућа чланица учествује у програмима заједнице и на тај начин јача конкуренцију и боље се припреми за пуну интеграцију на унутрашњем тржишту.

„Учешћем у овом програму, домаћа мала и средња предузећа добиће прилику да кроз различите инструменте подршке, а посебно кроз наставак рада Европске мреже предузетништва у Србији, унапреде своју конкурентност, интернационализују своје пословање и боље се припреме да одговоре изазовима јединственог тржишта. Програмом су предвиђени и посебни позиви за развој кластера, туристичке инфраструктуре и предузетништва младих“, рекао је Мали.

Он је истакао и да је уверен да ће наше компаније добро искористити могућности које им нуди Програм јединственог тржишта и припремити се да боље одговоре на предстојеће изазове.

Потписивање Споразума о јединственом тржишту представља наставак дугорочне сарадње са ЕУ у области конкурентности, с обзиром на то да Србија учествује у Оквирним програмима за конкурентност и иновативност од 2008. године.

У претходном програмском циклусу, кроз Програм конкурентности малих и средњих предузећа (2014-2020) – COSME, субјекти из Србије су могли да конкуришу за средства из буџета ЕУ равноправно са организацијама из земаља чланица ЕУ и постигли су значајне резултате.

„Инструменти гаранције више нису део новог програма, иако су представљали главни стуб претходног COSME програма, али без обзира на то учешћe у Програму јединственог тржишта имаће позитиван утицај на даље јачање конкурентности МСП у Србији. Значајно је то да ће допринети реализацији активности у оквиру приступних преговора, посебно у Поглављу 20 – Предузетничка и индустријска политика, за које се очекује да ће ускоро моћи да се затвори“, нагласио је Мали.

Приступање Програму јединственог тржишта омогућава предузећима учешће у конкурсима за реализацију пројеката који доприносе конкурентности малих и средњих фирми. Правна и физичка лица Србије ће бити у равноправном положају са организацијама из земаља пуноправних чланица ЕУ приликом конкурисања за буџетска средства ЕУ која су обезбеђена кроз Програм јединственог тржишта.

Посебан значај приступања Програму јединственог тржишта огледа се у наставку пројекта Европска мрежа предузетништва који представља највећу мрежу која пружа подршку малим и средњим предузећима и помаже им да интернационализују своје пословање и да се позиционирају на светском тржишту.

Србија је од почетка укључена у рад Европске мреже предузетништва, прецизније од 2008. године. У претходних 15 година више од 18.500 домаћих малих и средњих предузећа је користило услуге Европске мреже предузетништва.