Vlada odlučila: minimalac ostaje 121 dinar

Vlada odlučila: minimalac ostaje 121 dinar

14/09/2015 Off By

 Vlada je ovu odluku donela u skladu sa članom 112 Zakona o radu koji propisuje da, ukoliko Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije ne utvrdi minimalnu cenu rada u roku od 15 dana od dana početka pregovora, visinu minimalne zarade utvrđuje Vlada


minimalna-cena-rada-
Info: Press Vlade


 

VLADA Srbije je na današnjoj sednici donela odluku da visina minimalne cene rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2016. godine iznosi 121,00 dinar (neto) po radnom času.

Vlada je ovu odluku donela u skladu sa članom 112 Zakona o radu koji propisuje da, ukoliko Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije ne utvrdi minimalnu cenu rada u roku od 15 dana od dana početka pregovora, visinu minimalne zarade utvrđuje Vlada Republike Srbije, i to najkasnije 15. septembra tekuće godine za narednu kalendarsku godinu.♦


EKONOMIJA

NBS: Devizne rezerve na kraju avgusta 10.610,3 miliona evradevizne rezerve

Neto devizne rezerve na kraju avgusta iznosile su 8.501,0 milion evra. Te rezerve predstavljaju ukupne rezerve umanjene za

 

 

 

NBS: referentna kamatna stopa smanjena za 0,5 procentnih poenakamata-619x330

Iako se sa avgustovskim povećanjem cene električne energije međugodišnji rast regulisanih cena vratio u pozitivnu zonu, doprinos regulisanih

 

 

 

Socijalno ekonomski savet bez dogovora  o ceni minimalca4-odnos

Predsednik sindikata Nezavisnost, Branislav Čanak primećuje da je tragično što je mnogima minimalna cena rada upravoi maksimalna.

 

 

 

 

 

 

naftaLSV: Preispitati Energetski sporazum sa Rusijom

Ako se ovako nastavi, ne treba nikoga da iznenadi ako prostor novosadske rafinerije bude, kao što su mnogi