Јавни позиви за НВО које делују у области родне равноправности и заштите од дискриминације

Јавни позиви за НВО које делују у области родне равноправности и заштите од дискриминације

28/08/2023 Off By BERB

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог расписало је два јавна позива организацијама цивилног друштва – први, за предлагање кандидата за чланство у Радној групи за израду Предлога акционог плана за 2024. и 2025. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године, и други, за предлагање кандидата за чланство у Радној групи за израду Предлога акционог плана за период 2024-2025 за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године.

 

Циљ првог јавног позива, који се тиче теме родне равноправности, је да се кроз транспарентан процес изврши избор организација цивилног друштва чији ће представници бити предложени за именовање за чланство у Радној групи за израду Предлога акционог плана за 2024. и 2025. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године.

Овај Јавни позив намењен је организацијама цивилног друштва које делују у области родне равноправности, a право учешћа имају удружења регистрованa сагласно позитивним прописима Републике Србије које делују у области утврђеној овим јавним позивом.

Организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу: [email protected] сa нaпoмeнoм: „Кандидатура за чланство у Радној групи за израду Предлога акционог плана за 2024. и 2025. годину за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године”.

Рoк зa пoднoшeњe пријава је од 28. август до 11. септембра 2023. године.

Текст јавног позива и неопходне обрасце можете преузети на следећем линку: https://www.minljmpdd.gov.rs/konkursi-javni-pozivi-90.php

Што се тиче другог Јавног позива – за предлагање кандидата за чланство у Радној групи за израду Предлога акционог плана за период 2024-2025 за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године – главни задатак чланова Радне групе је учешће у припреми овог документа јавне политике у свим фазама израде предлога документа.
Други Јавни позив намењен је организацијама цивилног друштва које делују у области заштите и унапређења права припадника група у посебном ризику од дискриминације.

Право учешћа на овом Јавном позиву имају организације цивилног друштва, основане и регистроване сагласно прописима Републике Србије које делују у области утврђених овим јавним позивом.
Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу: [email protected] сa нaпoмeнoм: „Кандидатура за чланство у Радној групи за израду Предлога акционог плана за период 2024-2025 за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године“.
Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 28. августа до 11. септембра 2023. године.

Текст јавног позива и неопходне обрасце можете преузети на следећем линку: https://www.minljmpdd.gov.rs/konkursi-javni-pozivi-91.php