УН одале признање Србији за успешну реформу катастра

УН одале признање Србији за успешну реформу катастра

07/08/2023 Off By BERB

Фото: РГЗ

 

Србија је препозната као светли пример светске праксе и угледна адреса за многе земље света у домену катастра, земљишне администрације и управљања геопросторним подацима на 13. заседању Организације Уједињених нација за глобално управљање геопросторним информацијама који је одржан у Њујорку од 31.07. до 04.08.2023. године.

Уједињене нације су похвалиле допринос Републике Србије и Републичког геодетског завода на припреми стратешких оквира и материјала за ефикасну и широку примену Интегрисаног оквира за геопросторне податке Уједињених нација. Овај оквир представља кључни алат за примену геопросторних информација за одрживи развој широм света. Посебно је наглашено од стране представника УН и Светске банке да је Србија ефикасно спровела дигитализацију својих пословних процеса и услуга у области земљишне администрације посебно захваљујући коришћењу иновативних решења, доброј организацији као и ефикасној измени неопходних законских оквира и политика. Такође је наглашено да је Србија међу првима у свету израдила Акциони план за имплементацију Интегрисаног оквира за геопросторне податке као и Социо-економске студије утицаја геопросторних података.

Тела Уједињених нација су такође указале велико признање Србији за остварене резултате поверивши Републичком геодетском заводу организацију Конференције о интеграцији статистичких и геопросторних података који ће РГЗ организовати 04. и 05. Октобра 2023. године у Београду заједно са Економском комисијом Уједињених нација за Европу (УНЕЦЕ), Организацијом Уједињених нација за глобално управљање геопросторним информацијама за Европу и Еуростат-ом.

Такође, представник Републичког геодетског завода је на главној седници 13. заседања, као члан извршног одбора УН за Европу, у име свих европских катастарско-картографских институција представио позицију Европе у домену примене геопросторних информација за одрживи развој и отпорност на климатске промене са посебним освртом на будуће активности које треба урадити како би се постигли циљеви одрживог развоја до 2030. године. Такође, наглашена је и важност даље сарадње између различитих организација и експертских група УН.

Учешће делегације РГЗ-а је још један доказ да Република Србија и Републички геодетски завод уживају велику међународну репутацију и углед захваљујући оствареним резултатима и реформи које наша земља спроводи у овој области последњих неколико година.година.