Расписан Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте

Расписан Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте

24/07/2023 Off By BERB

Министарство привреде расписало је данас јавни позив за доделу бесповрaтних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2023. години који је отворен док износ тражених бесповратних средстава не премаши износ расположивих средстава за спровођење Програма увећан за 20 одсто, колико је просечан проценат одбијених, као и одусталих захтева пре решавања у претходним годинама, а најкасније до 31. децембра текуће године.

 

Потпредседник Владе и министар финансија Синиша Мали, који је по овлашћењу председнице Владе преузео овлашћења министра привреде до избора новог министра, рекао је да је програмом опредељено 900 милиона динара бесповратних средстава, а да ће се преостали износ инвестиционог улагања привредних субјеката финансирати из кредита Фонда за развој.

Он је истакао да је позив расписан како би се подстакле инвестиције привредних субјеката у ширење производње и јачање конкурентности, као и равномерни регионални развој, а са циљем отварања нових радних места.

Према његовим речима, овим програмима се показује брига о носиоцима развоја наше економије, а то су предузетници, микро, мала и средња предузећа. Мали је додао да су они стуб сваке привреде и њихов напредак је приоритет сваке економије. Држава је препознала значај сектора МСП, истакао је министар, и додао да им је зато кроз ове програме пружена подршка. Он је подсетио да Министарство привреде и Фонд за развој програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте успешно спроводе од 2017. године.

Програмом је предвиђено да предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који задовоље услове могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20 одсто бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно до 30 одсто за привредне субјекте који припадају трећој или четвртој групи развијености док ће се преостали износ вредности пројекта финансирати из повољних кредита Фонда за развој.

Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000 динара за предузетнике, односно 250.000 динара за правна лица, док за максимални износ бесповратних средстава од 12.500.000 динара могу да конкуришу брзорастући привредни субјекти.
Средства су намењена за куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног, складишног или пословног простора у саставу производног, док привредни субјекти који се баве ИТ и високотехнолошким услугама могу купити и пословни простор. Простор не може бити купљен од другог привредног субјекта сем у случајевима да се купује нов или дужи временски период некоришћен простор.

Средства опредељена програмом намењена су и за куповину нових или половних (до пет година старих) машина и опреме, укључујући алате, као и за доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње, машине и опрему за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње, набавку софтвера и рачунарске опреме, као и за трајна обртна средства, која могу да чине највише 10 одсто укупног улагања.

Све информације и потребну документацију заинтересовани привредници могу пронаћи на интернет страни Министарства привреде: www.privreda.gov.rs, Фонда за развој: www.fondzarazvoj.gov.rs и на Порталу предузетништва: www.preduzetnistvo.gov.rs.