Покренут поступак надзора над радом Вишег суда у Врању

Покренут поступак надзора над радом Вишег суда у Врању

24/07/2023 Off By BERB

Поводом медијских натписа о нестанку списа жалбеног предмета у поступку који се води пред Вишим судом у Врању против окривљеног Дејана Николића званог Кантар, Министарство правде је покренуло поступак надзора над радом Вишег суда у Врању. Министарство ће после изјашњења председнице суда предузети неопходне мере имајући у виду околности случаја.

 

Напомињемо да је председница Вишег суда у Врању поднела кривичну пријаву против НН лица у вези са спорним догађајем и да Високи савет судства и Врховни суд такође предузимају мере из своје надлежности.