Ванредна мера подршке предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године

Ванредна мера подршке предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године

06/07/2023 Off By BERB

Фото: Влада Србије

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године ради измирења обавеза према произвођачима.

У Републици Србији воће се производи на површини од нешто више од 190 хиљада хектара, уз производњу од око 1,5 милиона тона, а поред шљиве, која заузима највећу површину, веома су заступљени засади малине и вишње. Због чињенице да одређена количина ускладиштеног рода прошле године није нашла пут до купца, а површине под вишњом и малином расту из године у годину, појавио се недостатак слободног складишног простора чиме је угрожен овогодишњи откуп. За решавање овог проблема, Влада Србије определила је 10.000.000 динара субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

На седници је усвојен Акциони план за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године за чију је имплементацију планирано укупно 9.491.128.780 динара. За примену активности из Акционог плана за ову годину, обезбеђено је 3.090.574.958 динара.

Доношењем Стратегије за младе за период од 2023. до 2030. године у јануару 2023. године, Влада је утврдила основне принципе и правце деловања, као и очекиване резултате деловања свих субјеката омладинске политике ка унапређењу друштвеног положаја младих и стварању услова за остваривање њихових права и интереса у свим областима.

Акциони план је креиран у широком консултативном процесу у ком су, од првог корака, учествовали представници институција, министарстава и представници младих, Кровна организација младих, Национална асоцијација практичара и практичарки омладинског рада, ОПЕНС, Национална асоцијација канцеларија за младе, Савез извиђача Србије.

Представници младих додатно су консултовани у процесу израде Акционог плана и организовани су посебни састанци за њима како би се одлучило о приоритетима у области омладинске политике за наредне три године.

Влада је усвојила допуњену Одлуку о проглашењу елементарне непогоде којом је ванредна ситуација проглашена у још пет јединица локалне самоуправе: општинама Уб, Голубац, Сечањ, Осечина и Димитровград и у две градске општине – Младеновцу и Гроцкој. Оваква одлука донета је на основу додатних извештаја о оштећењима на стамбеним објектима у својини rрађана, на инфраструктури, локалној инфраструктури, пољопривредним усевима и објектима јавне намене у јавној својини због јаких кишних падавина и изливања бујичних и других водотокова у мају и јуну ове године.

На седници је донета и Одлука о измени Одлуке о утврђивању дворца Нојхаузен у Српској Црњи за споменик културе, којом се назив споменика „Дворац Нојхаузен у Српској Црњи” мења у „Дворац у Српској Црњи”. Назив овог споменика промењен је пошто је неодговарајуће да у њему стоји име наручиоца градње Франца Нојхаузена, високог официра немачке окупационе војске, обавештајца и генерала, који је током Другог светског рата био представник окупатора, а после рата осуђен на казну вишегодишњег затвора.Чланови Владе усвојили су Закључак о сагласности да се најбољим студентима омогући обављање студентске праксе у државним органима и јавним службама, са циљем да се студенти високошколских установа, чији је оснивач Република Србија, мотивишу, а најбољима омогући обављање студентске праксе у државним оранима и јавним службама уз плаћање накнаде. Обављање студентске праксе на већини високошколских установа предвиђено је наставним планом и програмом за летњи семестар, који је у току.

Влада Србије именовала је др Ненада Бјелицу за вршиоца дужности директoра Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“.