Усвојен Миграциони профил Републике Србије за 2022. годину

Усвојен Миграциони профил Републике Србије за 2022. годину

29/06/2023 Off By BERB

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије израдио је, а Влада Републике усвојила, Миграциони профил Републике Србије за 2022. годину, документ који обједињује податке о свим категоријама миграната, као и опис и анализу свеукупног стања миграција у земљи.

 

Миграциони профил настоји да идентификује и анализира кључне изазове у области миграција и представља свеукупан преглед статистика о миграцијама и миграционим политикама у земљи како би актерима који се баве управљањем миграцијама и широј јавности дао свеобухватни увид у стање миграција.

Категорије миграната разврстане у складу са Уредбом 862/2007 Европског парламента и Савета од 11. јула 2007. године о Статистици заједнице о миграцији и међународној заштити.

Израда Миграционог профила и његово редовно ажурирање била је обавеза Републике Србије из Мапе пута за визну либерализацију, али и специфични циљ Стратегије за управљање миграцијама.

Република Србија од 2010. године самостално израђује Миграциони профил Републике Србије.
Документ можете преузети на следећем линку:
https://kirs.gov.rs/cir/migracije/migracioni-profil-republike-srbije