Усвојен предлог закона којим се дефинише новчана помоћ деци до 16 година

Усвојен предлог закона којим се дефинише новчана помоћ деци до 16 година

15/06/2023 Off By BERB

Foto: mfin.gov.rs

 

Влада Републике Србије усвојила је данас Предлог закона о привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ, а којим се дефинише питање исплате по 10.000 динара за свако дете, изјавио је потпредседник Владе и министар финансија Синиша Мали.

 

Ова новчана помоћ може се добити за свако дете, које је држављанин Републике Србије, рођено 21. новембра 2006. године или након тог датума. То значи да су законским предлогом обухваћена и деца која сада имају 16 година, а која прошле године нису испуњавала услове за помоћ младима од 16 до 29 година, јер су имала мање од 16 година.

Наша жеља је била да новац добију и деца која су када смо давали помоћи државе за младе имала 15 година, па нису задовољавала услове, а у међувремену су напунила 16 година. Нисмо желели да их изоставимо, једноставно не би било у реду, и зато смо дефинисали да и они добију новац од државе, објаснио је министар Мали.

Предлогом закона је дефинисано да право на уплату новчане помоћи у износу од 10.000 динара има мајка детета, а изузетно отац, старатељ или хранитељ под условима прописаним наведеним законским решењем.

Пријава за ову врсту помоћи биће могућа од 20. августа до 20. септембра 2023. године, електронски, преко портала Управе за трезор. Исплата новчане помоћи почеће од 25. септембра ове године.

Иначе, хранитељима детета за које се исплаћује новчана помоћ и примаоцима новчане социјалне помоћи, новчана помоћ од по 10.000 динара за свако дете ће бити уплаћена без подношења пријаве.

Као и у случају ранијих пријава грађана за помоћи државе, пријава на порталу Управе за трезор ће бити веома једноставна и трајаће свега неколико минута. Како је предвиђено, подносилац пријаве, односно мајка, ће уносити број личне карте, свој матични број, матични број за свако дете и назив банке у којој жели да јој буде уплаћен новац.

Додатно, отац детета који сам врши родитељско право треба, поред горе наведених података, да поднесе дигитализовану копију правоснажне судске одлуке на основу које се види да сам врши родитељско право.

Такође, уколико је подносилац пријаве старатељ детета, он, поред већ наведених података, подноси и дигитализовану копију правоснажне одлуке органа старатељства којом се дете за које се исплаћује новчана помоћ ставља под старатељство.
Министар Синиша Мали је истакао да држава кроз ову меру помоћи жели још једном да покаже да брине о породици, деци, мајкама, да је ту за њих, да могу да се ослоне на своју земљу.