Министарство просвете упутило допис о завршетку школске године

Министарство просвете упутило допис о завршетку школске године

02/06/2023 Off By BERB

Министарство просвете упутило је данас допис школама у вези са закључком Владе Србије којим се друго полугодиште школске 2022/23. године за све ученике основних и средњих школа у Србији завршава 6. јуна.

 

У складу са календарима образовно-васпитног рада за основне и средње школе, којима је дата могућност одступања од утврђеног броја наставних дана до пет одсто, друго полугодиште школске 2022/2023. године за ученике основне и средње школе, у делу који се односи на редовну наставу, завршава се у уторак, 6. јуна 2023. године, наводи се у допису Министарства.

Како се додаје, све остале активности предвиђене календарима образовно-васпитног рада за основне и средње школе остварују се и даље како је утврђено.

Имајући у виду подзаконска акта којима је уређено оцењивање ученика у основном и средњем образовању и васпитању, потребно је да школа утврди предлог закључних оцена на крају школске године најкасније до 6. јуна 2023. године, о чему благовремено обавештава ученике и њихове родитеље, односно друге законске заступнике.
У допису се наводи да је приликом утврђивања предлога закључних оцена посебно потребно водити рачуна о одредбама које се односе на могућност предлагања закључне оцене у случајевима када је ученик оцењен мање пута од прописаног.

Од школа се очекује да сваком ученику који није задовољан предлогом закључне оцене, обезбеди услове да ту оцену и поправи уколико покаже резултат који је основа за поправљање оцена.

Продужени боравак, као посебан облик образовно-васпитног рада, у школама где постоји организује се и даље, односно до 20. јуна 2023. године. Препорука је да школа изврши анкетирање родитеља и на основу резултата анкетирања организује рад продуженог боравка.

Такође, целодневна настава, као посебан облик образовно-васпитног рада, организује се и даље, односно до 20. јуна 2023. године. Рад у одељењима целодневне наставе остварује се кроз организацију различитих облика слободних активности.

Препорука је да школа, и у овом делу, изврши анкетирање родитеља и на основу резултата анкетирања организује целодневну наставу.

Све активности које се односе на организацију и реализацију завршног испита за ученике осмог разреда основне школе, завршног испита на крају средњег образовања у трогодишњем трајању и матурског испита за ученике средње школе спроводе се у складу са годишњим планом. Tакође, све активности које се односе на разредне и поправне испите, годишње испите у основним и средњим музичким школама, као и све друге испите који се полажу у школама, спроводе се у складу са годишњим планом. У стручним школама се пракса, практична настава и учење кроз рад спроводе у складу са годишњим планом.

Влада Србије усвојила је јуче Закључак којим се друго полугодиште школске 2022/23. године за све ученике основних и средњих школа у Србији завршава 6. јуна, и наложила Министарству да предузме радње из своје надлежности у циљу његове реализације.