Додела средстава локалним самоуправама за очување биолошке разноврсности

Додела средстава локалним самоуправама за очување биолошке разноврсности

27/04/2023 Off By BERB

Foto: srbija.gov.rs

 

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о мерилима и критеријумима за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2023. години, који су намењени искључиво локалним самоуправама.

 

Средства у укупном износу ид 45.000.000 динара биће додељена за инфраструктурне пројекте, решавање проблема појединачних и групних септичких јама које су углавном водопропусне и представљају претњу загађењу земљишта и површинских и подземних водотокова, затим за успостављање мреже локалних удружења као што су удружење жена, произвођача меда, сира и слично, одржавање и учешће на сајмовима, формирање и промоције етно поставки, промоција туризма.

Право да конкуришу за средства из подстицаја имају локалне самоуправе на чијој су територији национални паркови и заштићена подручја проглашена актом Владе Србије. Учешће подстицајних средстава у предрачунској вредности средстава потребних за реализацију радова и активности може да износи до 80 одсто.

Чланови Владе усвојили су Уредбу о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса. Током 2023. године укупне потребе за природним гасом у земљи задовољене су из домаће производње и увоза и било је обезбеђено поуздано, сигурно и квалитетно снабдевања крајњих купаца. Уредбом је прецизирано да повећање цене природног гаса до највише 10 осто у односу на постојеће цене неће утицати на макроекономску стабилност, на увознике и произвођаче природног гаса, али ће утицати на крајње потрошаче, с обзиром на то да ће за њих набавна цена природног гаса бити увећена до највише 10 одсто.

У циљу спречавања већих поремећаја и очувања животног стандарда становништва и имајући у виду да је тржиште још увек нестабилно, Влада је усвојила Уредбу о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте којом је ограничила цене деривата нафте до 31. маја 2023. године.

Такође, Влада је донела и измењену Уредбу о ограничењу висине цена основних животних намирница у циљу заштите тржишта, односно спречавања нестабилности у формирању цена роба које су изузетно важне за снадбевање потрошача, а нарочито сиромашнијих социјалних категорија. Тржиште житарица, пре свега пшенице, а самим тим и брашна, још увек није стабилно и неопходна је даља интервенција у формирању цена од 31. маја 2023. године.

Влада Србије донела је Одлуку о образовању Радне групе за припрему полазних основа за узајамно признавање професионалних квалификација у региону Западног Балкана, са циљем давања подршке Активностима из Акционог плана за успостављање Заједничког регионалног тржишта за период 2021.-2024. (који је усвојен у оквиру Самита лидера Западног Балкана у Софији, 10. новембра 2020. године), а које подразумевају међусобно признавање академских и професионалник квалификација на територији Западног Балкана, у оквиру иницијативе Мини Шенген, ради олакшавања кретања људи, односно квалификоване радне снаге.

Влада Србије усвојила је на данашњој седници и Уредбу о издавању доплатне поштанске марке „Недеља Црвеног крста”, како би се обезбедила средстава за реализацију акције од ширег друштвеног значаја, односно Програма „Ефикасан одговор на несреће – јачање капацитета Црвеног крста за деловање у несрећама – 2023. година”.

Доплатна маркица од 10 динара биће штампана у тиражу од 750.000 комада за писма тежине до 20 грама у периоду од 8. до 15. маја, када Црвени крст Србије обележава посебну манифестацију „НЕДЕЈbА ЦРВЕНОГ КРСТА”.

Чланови Владе донели су Закључак којим је одлучено да Влада Србије заједно са Републиком Српском изгради два меморијална центра посвећена јасеновачким жртвама. Предложено је да се меморијални центи изграде у Доњој Градини, као месту страдања на којем су спровођење егзекуције, злостављање заточеника и заробљеника логора Јасеновац, и у Београду, као главном граду Републике Србије, чиме би се обезбедило трајно сећање на жртве геноцида и страдање у Другом светском рату.