Нови закон о електронским комуникацијама допринеће друштвеном развоју

Нови закон о електронским комуникацијама допринеће друштвеном развоју

21/04/2023 Off By BERB

Фото: Марина Јанчевић

 

На другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години, представљен је Предлог закона о електронским комуникацијама.

 

Израда новог Закона о електронским комуникацијама је у претходном периоду била један од приоритета министарства надлежног за област електронских комуникација. Законом се подстиче повезаност и доступност електронских комуникационих мрежа нове генерације и њихово коришћење од стране грађана и привреде, подстиче се развој тржишта и подржава унапређење пословног окружења, омогућава се ефикасније управљање и употреба ограничених јавних добара и обезбеђује се додатна заштита крајњих корисника, уз омогућавање максималних користи у погледу избора, цене и квалитета услуга.

Широкопојасни приступ интернету је постао део универзалног сервиса чиме се омогућава да најудаљенија подручја буду покривена интернетом и остварује се потпуна социјална и привредна инклузија. Такође се, поред доступности, мора водити рачуна о приступачној цени. Ширење мрежа (интернета) треба да елиминише неједнакост између руралних и градских подручја, богатих и сиромашних, великих и малих.

Што се тиче друштва у целини, нови Закон о електронским комуникацијама представља основ и подржава даљи развој дигиталног друштва и дигиталне економије и позитивно ће утицати на целокупни друштвени развој.

Развој електронских комуникационих мрежа нове генерације подстиче многе аспекте економије и ствара могућности за нове начине запошљавања, смањење дигиталне поделе, повећање доступности услуга е-управе, даљи развој електронске трговине, унапређење система образовања, повећање доступности електронских услуга, олакшану комуникацију и информисање, стварање бољих веза између науке, технологије и предузетништва, као и раст капацитета за истраживање и развој.

Такође, новим Законом се унапређује и управљање радиофреквенцијским спектром и нумерацијом, који представљају ограничена јавна добра, чиме се подстиче увођење нових услуга и повећава конкурентност на тржишту.

Министарство информисања и телекомуникација је припремило Предлог закона о електронским комуникацијама који тежи потпуној усклађености са Директивом (ЕУ) 2018/1972 Европског парламента и Савета од 11. децембра 2018. о успостављању Европског законика о електронским комуникацијама, који представља основу важећег регулаторног оквира ЕУ у области електронских комуникација. На овај начин доприноси се и испуњавању обавеза које произилазе из Споразума о стабилизацији и придруживању и усвајању правних тековина у оквиру Поглавља 10 – Информационо друштво и медији.