Saopštenje Ministarstva odbrane

Saopštenje Ministarstva odbrane

10/04/2023 Off By BERB

Povodom današnjeg obraćanja medijima narodnog poslanika Borka Puškića u vezi sa organizacijom međunarodne taktičke vežbe „Platinasti vuk 23“, Ministartvo odbrane saopštava da je zaključkom Vlade Republike Srbije od 16. marta 2023. godine, odobrena realizacija te međunarodne aktivnosti čime je vežba „Platinasti vuk 23“ izuzeta iz moratorijuma na planiranje, pripremu i realizaciju vežbi sa stranim partnerima u zemlji i inostranstvu.

 

Razlog za donošenje ovakve odluke je ispunjavanje preuzetih obaveza Republike Srbije u vezi sa učešćem Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama.

Ministartvo odbrane podseća da je međunarodna vežba „Platinasti vuk“ u periodu od 2014. do 2021. godine realizovana ukupno sedam puta te da njena realizacija ove godine ni na koji način ne predstavlja presedan, nego kontinuitet međunarodne saradnje koja donosi isključivu korist Vojsci Srbije i doprinosi unapređenju njene operativne sposobnosti. Stoga ukazujemo da intepretacije poslanika Puškića u vezi sa navodnim odustajanjem od politike vojne neutralnosti u kontekstu vežbe “Platinasti vuk”, ali i drugih međunarodnih aktivnosti koje Ministartvo odbrane i Vojska Srbije realizuju sa stranim partnerima, nisu ni tačne niti adekvatne.

Međunarodna taktička vežba “Platinasti vuk 23” biće održana od 16. do 30. juna 2023. godine u Republici Srbiji zajedno sa više partnerskih zemalja sa kojima Vojska Srbije učestvuje u multinacionalnim operacijama. Cilj ove vežbe je održavanje postignutog nivoa interoperabilnosti jedinica Vojske Srbije za učešće u multinacionalnim operacijama.

Napominjemo da je i dalje na snazi Zaključak Vlade Republike Srbije od 27. februara 2022. godine, kojim se prekidaju i odlažu sve aktivnosti u vezi sa vežbama sa stranim partnerima.