ULIČNA GALERIJA: IZLOŽBA ILUSTRACIJA I FOTOGRAFIJA NEW WORLD ORDER NOW – DUŠAN RAJIĆ

ULIČNA GALERIJA: IZLOŽBA ILUSTRACIJA I FOTOGRAFIJA NEW WORLD ORDER NOW – DUŠAN RAJIĆ

06/08/2015 Off By

Dušan Rajić rođen je u Beogradu. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu, a trenutno pohađa doktorske studije Univerziteta umetnosti u Beogradu


ulična682

 

DANAS ,7. avgusta u 20 časova, u Uličnoj galeriji u Beogradu biće otvorena izložba ilustracija i fotografija “New World Order Now”, umetnika Dušana Rajića.ulična681

Kritika beleži da autor izložbe na specifičan način kritikuje savremeno društvo i politike, kroz asocijativni jezik karakterističnih simbola. Umetnik daje presek dominantnih tema u različitim diskursima. Pitanje migracija, slobodnog kretanja, novog kolonijalizma, razvojnih ekonomija, dovodi u direktnu vezu sa interpretacijom političke i ekonomske moći. Veliki pritisak političkih struja doslovno se prenosi i kroz medije, pa su tako učestale fraze poslužile autoru da definiše okvir svog kritičkog promišljanja.
Dušan Rajić rođen je u Beogradu. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu, a trenutno pohađa doktorske studije Univerziteta umetnosti u Beogradu. Predstavljao je svoj rad kroz nekoliko samostalnih izlaganja, kao i na grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Član je fotografsko – umetničkog kolektiva Belgrade Raw.<


KULTURA

 

umetnik48KAFE GALERIJA PETAK: IZLAŽE IVANA TRIFKOVIĆ

Za one koje još nisu bili recimo da se Kafe galeriji Petak nalazi u Beogradu u Lominoj 14

 

 

kolo38SARADNJA ANE ĆURČIN I ANSAMBLA KOLO

  Divna je ideja Ansambla Kolo da predstave narodno stvaralaštvo u drugačijem svetlu i tako približe narodnu tradiciju

 

npozoristeOLAKŠANO FUNKCIONISANJE USTANOVA KULTURE

Usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama od suštinske važnosti za funkcionisanje kompletnog sistema kulture

 

 

 

dosije2227U KAFE GALERIJI PETAK OD SUTRA IZLAŽE TATJANA KARABAŠEVIĆ – PETROVIĆ

Izložba se otvara 23.jula 2015. u 19 časova a zatvara 6. avgusta. Za one koji ne znaju –