Дух толеранције и прихватање различитости пут ка уклањању свих баријера

Дух толеранције и прихватање различитости пут ка уклањању свих баријера

19/02/2023 Off By BERB

Генерална скупштина Уједињених нација 2007. године прогласила 20. фебруар Светским даном социјалне правде и посветила га борби против социјалне искључености, неједнакости и сиромаштва те промоцији права на достојанствен рад, родну равноправност и остваривање једнаких шанси и социјалне правде за све, саопштило је Министарстарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

 

Овогодишњи мото Светског дана социјалне правде усмерен је ка уклањању баријера у достизању социјалне правде, пре свега у области неједнакости и сиромаштва међу земљама, погођених економским и социјалним кризама, додатно оптерећени последицама пандемије КОВИД-19, природним катастрофама, геополитичким тензијама и оружаним сукобима.

Социјална правда, као темељ друштвеног поретка, представља основни предуслов за достизање мирног и просперитетног живота свих грађана. Неговањем права на различитост, поштовањем и остваривањем људских права и слобода превазилазимо баријере у остваривању социјалне правде као што су сиромаштво, неједнакост и насиље, изјавио је поводом Светског дана социјалне правде министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог Томислав Жигманов.

Како је навео, тежећи хуманом друштву по мери свих људи који у њему живе и поштујући солидарност и одговорност, негујемо достојанство свих својих грађана и обезбеђујемо једнаке шансе за напредак и развој, не заборављајући најугроженије и најрањивије друштвене групе, које без помоћи шире друштвене заједнице не би могле да реше своје основне егзистенцијалне проблеме. Социјална правда се огледа и кроз дијалог, осветљавањем свих ових проблема, усвајањем најбољих решења и применом мера за њихово превазилажење.

Прихватањем Агенде 2030 за одрживи развој, Република Србија се обавезала на примену једног од њених основних принципа „Да нико не буде изостављен“ и тиме показала недвосмислену посвећеност унапређењу стања људских права, окончању дискриминације и искључености, као и смањењу неједнакости и додатне рањивости осетљивих група, нагласио је Жигманов. У планирању, изради и имплементацији закона и докумената јавне политике посебна пажња биће усмерена управо на групе које су до сада често биле невидљиве и искључене приликом доношења кључних стратешких докумената.

Социјална правда нас на крају дефинише као друштво, јер сви смо ми онолико добри колико добро поштујемо људе око себе. Дух толеранције и прихватање различитости је пут ка уклањању свих баријера на путу ка остваривању социјалне правде по мери свих грађана, поручио је Жигманов.