SKUPŠTINA SRBIJE: IZBOR ZDRAVSTVENOG SAVETA

SKUPŠTINA SRBIJE: IZBOR ZDRAVSTVENOG SAVETA

24/07/2015 Off By

Zdravstveni savet Srbije je najviše stručno i savetodavno telo koje se stara o razvoju i kvalitetu sistema zdravstvene zaštite, organizaciji zdravstvene službe i sistemu zdravstvenog osiguranja


lončar

Ranka Čičak

MINISTAR zdravlja Zlatibor Lončar predložio je danas Skupštini Srbije da izabere 15 članova Zdravstvenog saveta Srbije.

Lončar je, za skupštinskom govornicom objasnio da mandat članova Zdravstvenog saveta traje pet godina i da je istekao svim članovima Saveta osim redovnom profesoru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Draganu Saviću, koji je za člana izabran 2011. godine, i da je zato potrebno izabrati nove članove Saveta. Lončar je rekao i da se Savić izjasnio da neće učestvovati u daljem radu Zdravstvenog saveta i zato je Vlada Srbije predložila njegovo razrešenje. Lončar je naveo da su pribavljeni predlozi svih ustanova i organizacija koje su zakonom predviđene da predlažu istaknute stručnjake iz svojih redova za ovo visoko stručno telo. Zdravstveni savet Srbije je najviše stručno i savetodavno telo koje se stara o razvoju i kvalitetu sistema zdravstvene zaštite, organizaciji zdravstvene službe i sistemu zdravstvenog osiguranja. Za članove Zdravstvenog saveta Srbije biraju se istaknuti stručnjaci iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja iz redova redovnih profesora Medicinskog, Stomatološog i Farmaceutskog fakulteta, predstavnika Srpske akademije nauka i umetnosti, predstavnika komora zdravstvenih radnika, Srpskog lekarskog društva, Udruženja zdravstenih ustanova, iz oblasti zdravstvenog osiguranja, finansiranja zdravstvene zaštite i istaknutih stručnjaka iz oblasti javnog zdravlja. Lončar je izrazio nadu da će novoizabrani članovi Zdravstvenog saveta, imajući u vidu značaj i ulogu koja im se poverava izborom u ovo stručno i savetodavno telo, doprineti da sistem zdravstevene zaštite i zdravstvenog osiguranja bude na većem i kvalitetnijem nivou.
Poslanici su na početku sednice odlučili da se prepolovi vreme za raspravu o svim tačkama koje su na dnevnom redu ove sednice.<


 

IZABRANI NOVI ČLANOVI ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE

POSLANICI Skupštine Srbije izbrali su danas 15 članova Zdravstvenog saveta Srbije, najvišeg savetodavnog i stručnog tela koje se stara o razvoju sistema zdravstvene zaštite i osiguranja, i predlaže mere za poboljsaanje stanja u zdravstvu.
Za izbor tog Saveta glasalo je 144 poslanika, protiv je bio jedan, dok je jedan bio uzdržan. U Zdravstveni savet izabrani su redovni profesori Medicinskog fakulteta Ivan Paunović, Lazar Davidović i Vesna Bjegović Mikanović, redovni profesor Stomatološkog fakulteta u Beogradu Božidar Dimitrijević, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu Jela Milić, kao i predstavnik SANU, akademik Dragan Micić. U tom Savetu biće i predstavnik Lekarske komore Srbije Aleksandar Nagorni, predstavnik Stomatološke komore Srbije Milomir Jelčić, predstavnik Farmaceutske komore Svetlana Ristić, predstavnik Komore biohemičara Srbije Svetlana Ignjatović, predstavnik Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije Ljubica Ðukanović i predstavnik Komore zdravstvenih ustanova Srbije Gradimir Dragutinović. Takođe, u Zdravstvenom savetu biće i stručnjaci za oblast zdravstvenog osiguranja i finansiranja zdravstvene zaštite, diplomirani pravnik Vesna Stanišić i diplomirani ekonomista Ivana Radović.
Članovi zdravstvenog saveta izabrani su na mandat od pet godina, a među njima biće izbaran predsednik tog tela. Skupština je razrešila Dragana Savića članstva u Zdravtsvenom savetu Srbije, koji je u to telo izbaran 2011. godine, a koji se izjasnio da neće učestvovati u radu tog tela.<


SRBIJA

nesrećeSKUPŠTINA SRBIJE: RASPRAVA O AMANDMANIMA NA PREDLOG ZAKONA O ISTRAŽIVANJU NESREĆA U VAZDUŠNOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU

Zoran Živković insistirao je da se u Zakon uvede obavezan konkurs za  odabir  direktora  Centra za istraživanje nesreća

 

 

Borko-StefanovicRASPRAVA U SKUPŠTINI IZVAN DNEVNOG REDA: ŠTA NAM DONOSI POSETA VRHA BIH?

Borislav Stefanović (DS) je izjavio i da je očito da je premijer Vučić postupao u skladu sa savetima

 

 

zorana-217SKUPŠTINA SRBIJE: RASPRAVA O ZAKONU O ISTRAŽIVANJU NESREĆA U VAZDUŠNOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU

-Ovim Sporazumom mi stičemo pravo na direktne letove između Srbije i SAD. Poslednji takav let bio je u