1635. Francuska u Tridesetogodišnjem ratu objavila rat Španiji. 1649. Prvi put upotrebljen naziv Komonvelt, kojim je Oliver Kromvel označio […]

1635. Francuska u Tridesetogodišnjem ratu objavila rat Španiji. 1649. Prvi put upotrebljen naziv Komonvelt, kojim je Oliver Kromvel označio englesku […]

1635. Francuska u Tridesetogodišnjem ratu objavila rat Španiji. ⇐1649. Prvi put upotrebljen naziv Komonvelt, kojim je Oliver Kromvel označio englesku […]

DANAS