Maksim Samorukov: Rusija Srbiji neće biti toliko privlačna posle rešenja Kosova!