HRVATSKA – BIH: Komšić odgovara predsedniici Hrvatske