Predizborne aktivnosti u BiH: Lobisti u SAD favorizuju separatizam RS?