Radikali poručuju: sprčićemo održavanje festivala „Merdita, dobar dan“