Akcija policije: uhapšena 41 osoba zbog nasilja u porodici!