Tirana: ministar kulture Vladan Vukosavljević na Konferenciji saveta ministara kulture zemalja Jugoistočne Evrope