20/11/2014 Off

NA DANAŠNJI DAN – 20. NOVEMBAR

By

<<<1959. – Generalna skupština UN usvojila Deklaraciju o pravima deteta, kojom su proklamovana jednaka prava za svu decu, bez obzira…