Одржана Прва седница Савета за реформу јавне управе

Одржана Прва седница Савета за реформу јавне управе

10/06/2021 Off By BERB

Савет за реформу јавне управе одржао је данас Прву седницу, којој је председавала министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић, на којој су усвојени Предлог закључка о усвајању Годишњег извештаја за 2020. годину о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије РЈУ за период 2018-2020. године и Предлог закључка о усвајању четвртог Извештаја о самопроцени спровођења Секторског реформског уговора за област реформе јавне управе и реформе јавних финансија у Републици Србији.

 

 

На седници је усвојена усмена Информација о Стратегији реформе јавне управе у Републици Србији за период 2021-2030. године и пратећи Акциони план за период 2021-2025. године, а коју је Влада Републике Србије донела 8. априла 2021. године.

Тим поводом министарка Обрадовић истакла је да Стратегија РЈУ представља стратешки оквир за планирање политике управљања реформом јавне управе и додала да административни капацитети и реформа јавне управе представљају један од три основна предуслова у процесу европских интеграција. Стратегија је израђена тако да јој је структура у складу са оквиром којим ЕУ мери напредак држава кандидата у области реформе јавне управе (СИГМА принципи јавне управе), али и тако да дефинише конкретне одговоре на интерно мапиране изазове за наредни период. Визија Стратегије је УПРАВА ПО МЕРИ СВИХ НАС, како би одразила процес померања фокуса од управе као регулатора ка управи као сервису оријентисаном ка грађанима и другим крајњим корисницима, закључила је Обрадовић.

 

Такође, на седници је донет и нови Пословник о раду Савета РЈУ и именован нови секретар Савета.