p.n.e. – Republikanski zaverenici koje su predvodili Brut i Kasije ubili su u Senatu rimskog cara i vojskovođu Gaja Julija […]

1489 – Kraljica Kipra, Venecijanka Katarina Kornaro, poslednja vladarka iz dinastije Lizinjan, ustupila je svoju kraljevinu Mletačkoj Republici. 1558 – […]

⇐1572 – Umro je Petar Hektorović, renesansni pisac sa dalmatinskog ostrva Hvar, autor speva “Ribanje i ribarsko prigovaranje”, jednog od […]

1544.⇐Rođen italijanski pesnik Torkvato Taso, autor čuvenog epa “Oslobođeni Jerusalim”, koji se smatra jednim od najreprezentativnijih dela italijanske književnosti. Bio […]

U Beču kao jeretik na lomači spaljen Baltazar Hubmajer, jedan od glavnih vođa austrijskih baptista.1628. Rođen italijanski lekar i botaničar […]

1074 – Boreći se protiv kršenja celibata, papa Grgur VII naredio je da svi oženjeni rimokatolički sveštenici budu ekskomunicirani. 1495 […]

Portugalski moreplovac Pedro Alvarez Kabral krenuo iz Lisabona na put u Indiju. Promenivši dotad poznatu rutu, udaljio se od afričke […]

1573 – Potpisivanjem mira u Carigradu završen je rat Mletačke republike i Otomanskog carstva koje je (1571) preuzelo Kipar od […]

⇐1475 – Rođen je italijanski vajar, slikar, arhitekta i pisac Mikelanđelo Buonaroti, jedan od najvećih umetnika Renesanse. 1480 – U […]

Engleski kralj Henri VII primio u službu italijanske pomorce Đovanija i Sebastijana Kabota da bi za englesku krunu otkrili nove […]

DANAS