Balkanekspresrb.rs

ONLAJ MAGAZIN ZA BALKANSKU SARADNJU

Bohuslav Sobotka

4 min read

Mi mnogho toga učimo i saznajemo od Češke. Dragocena nam je podrtška koju nam Češka pruža na našem evropskom putu....