20. maj

  1347 – Rimski narodni tribun Kola di Rienco (Cola, Rienzi) proglasio je Rimsku Republiku proteravši vlastelu iz grada. Već naredne godine Rienco je bio prisiljen da napusti Rim. Njegov lik inspirisao je Riharda Vagnera (Richard Wagner) za operu “Rienco”. –1349 – Car Dušan je proglasio zakonik kojim su utvrđena […]

20. maj

1347 – Rimski narodni tribun Kola di Rienco proglasio je Rimsku Republiku proteravši vlastelu iz grada. Već naredne godine Rienco je bio prisiljen da napusti Rim. Njegov lik inspirisao je Riharda Vagnera za operu “Rienco”. ⇐1349 – Donet je Dušanov zakonik kojim su utvrdjena opšta načela uredjenja srpske države.   […]

20. maj

1347 – Rimski narodni tribun Kola di Rienco proglasio je Rimsku Republiku proteravši vlastelu iz grada. Već naredne godine Rienco je bio prisiljen da napusti Rim. Njegov lik inspirisao je Riharda Vagnera za operu “Rienco”. 1349 – Donet je Dušanov zakonik kojim su utvrdjena opšta načela uredjenja srpske države.   […]