Balkanekspresrb.rs

ONLAJ MAGAZIN ZA BALKANSKU SARADNJU

1. februar

3 min read

  1748. Ukazom carice Marije Terezije Novi Sad dobio status slobodnog kraljevskog grada u okviru austrijske monarhije. Taj dan proglašen...

3 min read

    --1748. Ukazom carice Marije Terezije Novi Sad dobio status slobodnog kraljevskog grada u okviru austrijske monarhije. Taj dan...

3 min read

  --1650. U Stokholmu umro francuski filozof, matematičar i fizičar Rene Dekart. Odbacivši svaku dogmu ili doktrinarnost učenja, Dekart 4...

3 min read

1650.-U Stokholmu umro francuski filozof, matematičar i fizičar Rene Dekart. Odbacivši svaku dogmu ili doktrinarnost učenja, Dekart 4 osnovna pravila...