POSLE POSETE TROČLANOG PREDSEDNIŠTVA BIH BEOGRADU: A SADA SA REČI NA DELO