RASPRAVA U SKUPŠTINI IZVAN DNEVNOG REDA: ŠTA NAM DONOSI POSETA VRHA BIH?