MSU Bioskop: “Život i smrt Marine Abramović” Boba Vilsona