REAGOVANE: Javnost – jedina zažtita od nasilja izvršitelja