PALMER: Dijalog Beograda i Prištine treba hitno nastaviti