ALEKSANDAR VUČIĆ: Naredio sam punu borbenu pripravnost naših jedinica